Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 80.55% 71.46%
2021 80.95% 73.2%
2020 83.35% 77.56%
2019 81.55% 73.57%
2018 74.5% 79.87%
2017 72.09% 65.82%
2016 66.6% 65.85%
2015 65.83% 63.78%
2014 58.94% 49.35%
2013 60.95% 47.72%
2012 53.55% 42.32%
2011 49.32% 37.37%
2010 54.74% 41.4%
2009 60.27% 49.34%
2008 55.3% 45.84%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats