Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 1462 248 190
2022 1486 268 190
2021 1418 279 190
2020 1360 282 190
2019 1191 277 190
2018 1118 263 240
2017 998 260 270
2016 1006 255 270
2015 847 240 270
2014 801 221 270
2013 721 225 270
2012 770 222 300
2011 774 230 300
2010 523 153 300

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 81.2% 77.77%
2021 77.32% 74.57%
2020 76.08% 71.52%
2019 76.46% 72.03%
2018 72.16% 67.95%
2017 70.45% 58.27%
2016 72.13% 59.69%
2015 71.13% 61.83%
2014 70.43% 56.61%
2013 70.24% 55.15%
2012 66.13% 55.48%
2011 54.41% 48.75%
2010 36.69% 37.58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats