UAB

Grau en Enginyeria Informàtica

Dades DGU
  • GRAU00000352 Graduat en Enginyeria Informàtica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 81% 85% 5%
2021 77% 81% 5%
2020 76% 81% 6%
2019 76% 83% 8%
2018 72% 78% 8%
2017 70% 77% 8%
2016 72% 78% 7%
2015 71% 77% 8%
2014 71% 77% 8%
2013 71% 78% 9%
2012 67% 76% 12%
2011 55% 68% 19%
2010 37% 54% 31%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 7 40 34 15
2021 3 6 37 35 19
2020 2 7 38 33 19
2019 2 7 37 35 17
2018 2 4 30 41 22
2017 2 3 28 43 23
2016 2 3 29 43 22
2015 2 4 31 41 23
2014 2 4 29 42 23
2013 2 3 30 43 22
2012 2 2 30 43 24
2011 1 1 24 42 32
2010 1 1 14 38 46
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103801 Àlgebra 207 5 1 74 99 13 15 86% 93% 7%
102783 Anàlisi i Disseny d'Algorismes 73 1 0 17 22 24 4 59% 62% 5%
102762 Anglès Professional I 29 1 6 20 2 0 0 100% 100% 0%
102761 Anglès Professional II 26 1 0 17 7 0 1 96% 100% 4%
105074 Aplicacions de la Teoria de Codis 9 0 0 2 5 0 2 78% 100% 22%
102787 Aprenentatge Computacional 82 5 0 9 63 4 1 94% 95% 1%
102775 Arquitectura de Computadors 253 11 13 56 97 63 8 71% 74% 3%
102790 Arquitectura i Tecnologies de Software 80 1 0 51 22 6 0 92% 92% 0%
102778 Arquitectures Avançades 30 0 0 5 10 12 3 50% 56% 10%
102744 Bases de Dades 212 11 10 78 86 14 13 87% 93% 6%
103802 Càlcul 220 6 1 63 106 28 16 80% 86% 7%
102782 Compiladors 67 1 0 32 8 4 22 61% 91% 33%
102777 Computació d'Altes Prestacions 24 0 0 10 11 3 0 88% 88% 0%
102786 Coneixement, Raonament i Incertesa 68 1 3 22 32 9 1 85% 87% 1%
102759 Disseny de Software 151 6 9 59 48 23 5 81% 84% 3%
102771 Electricitat i Electrònica 231 9 0 100 71 38 10 79% 83% 4%
102743 Enginyeria del Software 189 3 0 132 36 8 10 90% 96% 5%
103803 Estadística 182 8 19 100 41 6 8 92% 97% 4%
102774 Estructura de Computadors 166 9 24 93 33 5 2 96% 97% 1%
103804 Ètica per a l'Enginyeria 173 2 0 55 114 0 2 99% 100% 1%
102773 Fonaments de Tecnologia de la Informació 75 2 3 14 35 21 0 72% 72% 0%
102765 Fonaments Dels Computadors 231 3 0 78 85 54 11 72% 75% 5%
103805 Fonaments d'Enginyeria 203 4 1 124 52 15 7 89% 92% 3%
103806 Fonaments d'Informàtica 216 1 0 108 49 55 3 73% 74% 1%
102757 Garantia de la Informació i Seguretat 73 4 3 46 13 6 1 90% 92% 1%
102760 Gestió de Projectes 155 6 2 123 20 4 0 97% 97% 0%
102789 Gestió del Desenvolupament de Software 82 4 46 25 2 0 5 94% 100% 6%
102741 Gestió i Administració de Bases de Dades 93 4 3 43 35 2 5 92% 98% 5%
102776 Gestió i Administració de Xarxes 37 0 0 14 19 3 1 89% 92% 3%
102769 Informació i Seguretat 220 5 0 23 110 76 6 63% 64% 3%
102751 Infraestructura i Tecnologia de Xarxes 67 3 2 39 14 4 5 87% 94% 7%
102794 Integració Hardware/software 34 0 0 1 23 9 1 71% 73% 3%
102768 Intel·ligència Artificial 204 11 0 85 78 17 13 85% 91% 6%
105075 Internet de les Coses 20 1 11 8 0 0 0 100% 100% 0%
102767 Laboratori de Programació 207 9 13 57 43 74 7 60% 62% 3%
102788 Laboratori Integrat de Software 81 5 61 11 2 1 1 98% 99% 1%
102745 Legislació 160 3 23 92 35 2 5 96% 99% 3%
102772 Matemàtica Discreta 231 5 1 50 118 39 18 75% 82% 8%
102764 Metodologia de la Programació 257 12 20 92 51 61 20 68% 74% 8%
102793 Microprocessadors i Perifèrics 16 0 0 8 6 0 2 88% 100% 12%
102781 Models de Qualitat en la Gestió de les TIC 81 0 0 37 38 3 2 94% 96% 2%
103807 Organització i Gestió d'Empreses 258 2 0 35 141 43 37 69% 81% 14%
106541 Pràctiques Externes 146 0 94 40 0 0 12 92% 100% 8%
102792 Prototipatge de Sistemes Encastats 25 0 0 9 11 1 4 80% 95% 16%
102763 Requisits del Software 90 0 1 15 70 4 0 96% 96% 0%
102785 Robòtica, Llenguatge i Planificació 76 3 18 35 10 0 10 87% 100% 13%
102752 Sistemes d'Informació 82 1 2 46 30 2 1 96% 98% 1%
102740 Sistemes Distribuïts 88 0 0 25 35 22 3 71% 73% 3%
102791 Sistemes Encastats 61 1 1 31 28 0 0 100% 100% 0%
102750 Sistemes i Tecnologies Web 72 4 7 31 2 20 1 68% 69% 1%
102754 Sistemes Multimèdia 81 3 1 60 12 0 5 94% 100% 6%
102747 Sistemes Operatius 211 7 0 75 84 42 3 79% 80% 1%
105072 Tecnologia Blockchain i Criptomonedes 13 1 1 11 0 0 0 100% 100% 0%
102749 Tecnologies Avançades d'Internet 61 5 1 24 10 16 4 67% 71% 7%
105073 Tecnologies de Compressió de la Informació 17 1 7 9 0 0 0 100% 100% 0%
102742 Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i web 242 6 0 80 53 96 5 58% 59% 2%
102770 Tendències Actuals 31 1 14 5 0 0 11 65% 100% 35%
102758 Test i Qualitat del Software 100 6 3 72 15 2 2 96% 98% 2%
106542 Treball de Final de Grau 146 6 66 58 2 12 2 90% 92% 1%
102784 Visió per Computador 66 4 1 18 36 3 4 89% 95% 6%
102753 Visualització Gràfica Interactiva 71 1 18 33 10 1 8 87% 98% 11%
102746 Xarxes 300 4 0 67 140 74 6 73% 74% 2%