UAB

Grau en Enginyeria Informàtica

Dades DGU
  • GRAU00000352 Graduat en Enginyeria Informàtica
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 77% 81% 5%
2020 76% 81% 6%
2019 76% 83% 8%
2018 72% 78% 8%
2017 70% 77% 8%
2016 72% 78% 7%
2015 71% 77% 8%
2014 71% 77% 8%
2013 71% 78% 9%
2012 67% 76% 12%
2011 55% 68% 19%
2010 37% 54% 31%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 3 6 37 35 19
2020 2 7 38 33 19
2019 2 7 37 35 17
2018 2 4 30 41 22
2017 2 3 28 43 23
2016 2 3 29 43 22
2015 2 4 31 41 23
2014 2 4 29 42 23
2013 2 3 30 43 22
2012 2 2 30 43 24
2011 1 1 24 42 32
2010 1 1 14 38 46
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
103801 Àlgebra 193 5 2 59 94 24 9 83% 87% 5%
102783 Anàlisi i Disseny d'Algorismes 70 2 0 20 20 25 2 61% 63% 3%
102762 Anglès Professional I 30 1 8 19 0 0 2 93% 100% 7%
102761 Anglès Professional II 27 1 0 20 4 0 2 93% 100% 7%
105074 Aplicacions de la Teoria de Codis 4 0 0 3 0 0 1 75% 100% 25%
102787 Aprenentatge Computacional 80 2 0 16 53 5 4 89% 93% 5%
102775 Arquitectura de Computadors 249 6 8 55 65 96 19 54% 58% 8%
102790 Arquitectura i Tecnologies de Software 78 2 0 37 26 2 10 84% 97% 13%
102778 Arquitectures Avançades 34 1 0 3 19 7 4 68% 77% 12%
102744 Bases de Dades 211 3 4 105 49 28 22 76% 85% 10%
103802 Càlcul 209 3 2 31 121 38 14 75% 81% 7%
102782 Compiladors 61 3 1 29 9 8 10 70% 84% 16%
102777 Computació d'Altes Prestacions 23 1 0 8 8 2 4 74% 89% 17%
102786 Coneixement, Raonament i Incertesa 63 3 1 27 19 13 0 79% 79% 0%
102759 Disseny de Software 141 1 5 35 67 21 12 77% 84% 9%
102771 Electricitat i Electrònica 238 11 0 99 62 56 8 73% 75% 3%
102743 Enginyeria del Software 184 2 0 80 73 23 6 84% 87% 3%
103803 Estadística 178 10 15 95 40 5 13 90% 97% 7%
102774 Estructura de Computadors 190 9 3 101 67 7 3 95% 96% 2%
103804 Ètica per a l'Enginyeria 159 0 0 24 117 15 3 89% 90% 2%
102773 Fonaments de Tecnologia de la Informació 73 2 1 23 37 10 0 86% 86% 0%
102765 Fonaments Dels Computadors 225 4 1 65 87 59 8 70% 73% 4%
103805 Fonaments d'Enginyeria 192 9 19 118 29 11 6 91% 94% 3%
103806 Fonaments d'Informàtica 221 5 0 112 45 56 3 73% 74% 1%
102757 Garantia de la Informació i Seguretat 74 2 0 46 20 4 2 92% 94% 3%
102760 Gestió de Projectes 175 5 25 130 11 2 2 98% 99% 1%
102789 Gestió del Desenvolupament de Software 80 4 7 50 14 1 4 94% 99% 5%
102741 Gestió i Administració de Bases de Dades 84 3 2 29 19 5 24 65% 91% 29%
102776 Gestió i Administració de Xarxes 50 3 1 33 7 3 3 88% 94% 6%
102769 Informació i Seguretat 231 2 0 34 123 59 12 69% 73% 5%
102751 Infraestructura i Tecnologia de Xarxes 67 1 0 46 9 10 1 84% 85% 1%
102794 Integració Hardware/software 39 0 0 7 25 5 2 82% 86% 5%
102768 Intel·ligència Artificial 218 10 0 77 77 41 12 76% 80% 6%
105075 Internet de les Coses 21 1 13 6 0 0 1 95% 100% 5%
102767 Laboratori de Programació 223 12 0 105 42 56 7 72% 74% 3%
102788 Laboratori Integrat de Software 76 3 35 30 4 3 1 95% 96% 1%
102745 Legislació 142 4 5 56 70 5 2 95% 96% 1%
102772 Matemàtica Discreta 214 6 0 44 101 49 14 71% 76% 7%
102764 Metodologia de la Programació 237 9 21 62 37 86 21 55% 60% 9%
102793 Microprocessadors i Perifèrics 26 0 0 6 13 6 1 73% 76% 4%
102781 Models de Qualitat en la Gestió de les TIC 77 0 0 16 57 1 3 95% 99% 4%
103807 Organització i Gestió d'Empreses 261 3 0 24 137 45 48 64% 78% 18%
106541 Pràctiques Externes 160 0 86 57 3 0 14 91% 100% 9%
102792 Prototipatge de Sistemes Encastats 36 0 0 25 8 0 3 92% 100% 8%
102763 Requisits del Software 89 0 0 14 66 6 3 90% 93% 3%
102785 Robòtica, Llenguatge i Planificació 76 3 14 33 14 2 10 84% 97% 13%
102752 Sistemes d'Informació 78 1 2 36 37 1 1 97% 99% 1%
102740 Sistemes Distribuïts 96 0 0 13 52 27 3 68% 71% 3%
102791 Sistemes Encastats 58 2 6 35 14 0 1 98% 100% 2%
102750 Sistemes i Tecnologies Web 68 1 0 32 4 25 0 60% 60% 0%
102754 Sistemes Multimèdia 85 3 7 60 4 8 2 88% 90% 2%
102747 Sistemes Operatius 288 3 3 88 132 58 2 79% 80% 1%
105072 Tecnologia Blockchain i Criptomonedes 17 1 1 5 10 0 0 100% 100% 0%
102749 Tecnologies Avançades d'Internet 71 3 0 27 20 18 2 71% 74% 3%
105073 Tecnologies de Compressió de la Informació 2 0 2 0 0 0 0 100% 100% 0%
102742 Tecnologies de Desenvolupament per a Internet i web 219 3 0 62 55 88 6 56% 58% 3%
102770 Tendències Actuals 22 1 7 8 0 0 6 73% 100% 27%
102758 Test i Qualitat del Software 95 3 0 45 37 2 8 89% 98% 8%
106542 Treball de Final de Grau 210 10 102 69 2 22 5 87% 89% 2%
102784 Visió per Computador 62 2 0 9 37 13 1 77% 79% 2%
102753 Visualització Gràfica Interactiva 73 3 8 35 14 0 13 82% 100% 18%
102746 Xarxes 333 6 1 39 107 166 6 47% 48% 2%