Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 92,24% 93,26%
2020 92,17% 92,91%
2019 93,1% 93,86%
2018 90,32% 88,92%
2017 89,17% 90,4%
2016 89,43% 89,05%
2015 88,39% 89,24%
2014 86,85% 85,41%
2013 89,61% 85,42%
2012 91,43% 90,65%
2011 87,73% 86,73%
2010 81,94% 84,28%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats