UAB

Grau en Relacions Internacionals

Dades DGU
  • GRAU00000652 Graduat en Relacions Internacionals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 96% 98% 2%
2020 96% 97% 1%
2019 96% 98% 2%
2018 94% 97% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 5 15 55 23 2
2020 4 9 68 16 3
2019 5 10 64 19 2
2018 8 4 60 25 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101113 Anàlisi de les Polítiques Públiques 51 4 3 37 7 0 0 100% 100% 0%
101097 Anàlisi de Polítiques Exteriors 44 2 7 24 9 1 1 95% 98% 2%
101096 Anàlisi i Resolució de Conflictes 40 2 7 24 7 0 0 100% 100% 0%
101100 Ciència Política 53 2 4 29 13 3 2 91% 94% 4%
104481 Cooperació Al Desenvolupament i Ajuda Humanitària 20 1 2 14 3 0 0 100% 100% 0%
102364 Creació d'Empreses 2 1 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103146 Creativitat Publicitària 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101666 Democràcia i Participació Social 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
101098 Demografia 16 0 3 7 3 1 2 81% 93% 12%
104264 Desenvolupament Local i Territorial 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
101119 Dret Internacional Públic 50 0 4 42 4 0 0 100% 100% 0%
102343 Economia de l'Empresa I 2 0 0 0 1 1 0 50% 50% 0%
102472 Economia del Medi Ambient 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
101086 Economia i Comerç Internacional 52 1 2 33 15 0 1 98% 100% 2%
101077 Economia Política 51 4 1 26 15 5 0 90% 90% 0%
101144 El Canvi Social i la Globalització 45 2 18 21 2 1 1 96% 98% 2%
101105 Fonaments de Sociologia 53 8 6 22 13 3 1 92% 94% 2%
102280 Gènere i Dret 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
101123 Gestió de Projectes d'Intervenció Social II 1 1 0 0 0 0 0 100% 100% 0%
104478 Governança Econòmica de la Unió Europea 6 0 2 0 3 1 0 83% 83% 0%
104501 Història Contemporània de l'Amèrica Llatina 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
104508 Història Econòmica Mundial 61 0 0 13 42 5 1 90% 92% 2%
101083 Institucions i Política de la Unió Europea 54 1 4 33 16 0 0 100% 100% 0%
102355 Investigació Comercial I 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104476 La Democràcia en un Món Global 47 2 7 33 5 0 0 100% 100% 0%
101104 Metodologia de l'Anàlisi Política 52 3 4 12 29 4 0 92% 92% 0%
104482 Migracions Internacionals 24 0 2 16 4 0 2 92% 100% 8%
101095 Organitzacions Internacionals 40 1 5 26 7 0 1 98% 100% 2%
101081 Política Comparada I 42 3 9 21 7 1 1 95% 98% 2%
101080 Política Comparada II 41 5 10 21 5 0 0 100% 100% 0%
101094 Política Exterior Espanyola 15 1 4 7 2 0 1 93% 100% 7%
101099 Política i Món Contemporani 50 1 2 27 17 1 2 94% 98% 4%
104479 Política Internacional del Medi Ambient  28 0 8 12 7 0 1 96% 100% 4%
101093 Política Internacional Europea 41 1 5 24 8 2 1 93% 95% 2%
101107 Polítiques Comunitàries 43 0 4 16 22 1 0 98% 98% 0%
104484 Pràctiques Professionals 23 2 18 3 0 0 0 100% 100% 0%
101092 Problemes Actuals de les Relacions Internacionals 36 2 16 9 9 0 0 100% 100% 0%
104514 Processos Electorals en el Món 53 2 2 45 4 0 0 100% 100% 0%
104480 Protecció Internacional Dels Drets Humans 23 1 5 10 7 0 0 100% 100% 0%
101091 Relacions Internacionals 55 3 1 46 0 1 4 91% 98% 7%
101526 Relacions Internacionals de l'Àsia Oriental 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
104477 Relacions Internacionals de L’orient Mitjà 24 1 4 16 3 0 0 100% 100% 0%
104483 Religions i Política Global 24 3 6 10 5 0 0 100% 100% 0%
104475 Seguretat Internacional  53 3 14 36 0 0 0 100% 100% 0%
101090 Sistema Internacional Contemporani 57 2 2 27 22 3 1 93% 95% 2%
104474 Sistema Jurídic de la Unión Europea 41 2 7 19 13 0 0 100% 100% 0%
101089 Teoria de les Relacions Internacionals 54 3 6 37 7 0 1 98% 100% 2%
104485 Treball de Final de Grau 36 2 10 22 0 0 2 94% 100% 6%