Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 12 41.667% 100% 58.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503873 12
  42%
  100%
  58%
1353 32
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503873 12 8% 17% 8% 8% 0% 58%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%