UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 52% 67% 21%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 1 5 24 37 33
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
105836 Gèneres Literaris i Societat Contemporània 28 0 4 2 11 0 11 61% 100% 39%
106279 Gramàtica Anglesa I: de la Paraula a l'Oració 29 0 2 5 8 10 4 52% 60% 14%
105824 Gramàtica Descriptiva i Normativa: de l’Oració a l’Enunciat 28 0 0 7 7 8 6 50% 64% 21%
105823 Gramàtica Descriptiva i Normativa: del So al Mot 29 1 1 2 8 11 6 41% 52% 21%
106287 Habilitats Acadèmiques Escrites en Anglès I 28 0 0 6 6 12 4 43% 50% 14%
106286 Habilitats Acadèmiques Orals en Anglès I 27 0 0 7 5 10 5 44% 55% 19%
106284 Història Cultural de les Illes Britàniques 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100228 Introducció a la Lingüística 28 0 0 4 12 3 9 57% 84% 32%
106282 Introducció a la Literatura Anglesa 28 0 0 8 9 5 6 61% 77% 21%
100271 Literatura Comparada 29 1 3 4 9 7 5 59% 71% 17%
106297 Literatura del Romanticisme Britànic 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105835 Moviments Literaris del Modernisme a la Postmodernitat 29 0 1 6 8 9 5 52% 62% 17%