Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 11%
30h
16%
47h
6%
18h
0%
0h
55%
158h
12%
33h
285h