UAB

Màster Universitari en Integració Europea ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000467 Màster Universitari en Integració Europea
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2014 100% 100% 0%
2013 80% 100% 20%
2012 95% 99% 4%
2011 89% 99% 10%
2010 92% 98% 7%
2009 90% 96% 7%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2014 0 100 0 0 0
2013 0 25 25 50 0
2012 1 26 50 22 1
2011 4 28 46 20 1
2010 2 30 41 26 2
2009 3 17 46 31 4
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np