UAB

Màster Universitari en Recerca en Sociologia Aplicada ( Fusió )

Dades DGU
  • DGU000000469 Màster Universitari en Investigació en Sociologia Aplicada (MISA)
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2013 100% 100% 0%
2012 93% 100% 7%
2011 78% 100% 22%
2010 79% 94% 16%
2009 80% 95% 16%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2013 0 0 50 50 0
2012 14 21 43 21 0
2011 3 40 48 8 0
2010 4 18 57 15 6
2009 4 31 49 11 5
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np