Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2014 0 30
2013 1 20
2012 0 20
2011 0 20
2010 0 20