Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 100% 100%
2012 100% 100%
2011 100% 100%
2010 100% 100%
2009 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats