Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2012 98 50
2011 93 50
2010 77 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 100% %
2013 85.71% %
2012 93.53% 93.23%
2011 84.17% 83.01%
2010 79.35% 80.31%
2009 86.44% 83.57%
2008 80% 80%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats