Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2013 0%
0h
100%
17h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
0%
0h
17h
2012 24%
179h
51%
376h
15%
110h
2%
13h
1%
4h
7%
55h
738h
2011 22%
135h
42%
259h
9%
58h
11%
68h
1%
4h
15%
94h
619h
2010 16%
74h
53%
243h
3%
14h
10%
45h
2%
9h
16%
73h
458h
2009 25%
117h
38%
177h
2%
10h
13%
61h
10%
48h
11%
52h
464h
2008 5%
20h
41%
172h
1%
3h
0%
0h
0%
0h
54%
226h
421h