UAB

Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals ( Reverificació )

Dades DGU
  • DGU000000471 Màster Universitari en Participació i Polítiques Locals
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2012 100% 100% 0%
2011 50% 100% 50%
2010 90% 100% 10%
2009 86% 100% 14%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2012 2% 62% 30% 5% 0%
2011 0% 100% 0% 0% 0%
2010 5% 21% 56% 19% 0%
2009 0% 7% 67% 25% 0%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np