Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2011 100% %
2010 93.02% 100%
2009 89.69% 88.89%
2008 97.92% 97.78%
2007 98.44% 98.44%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats