Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 19 100% 100% 0%
2020 17 94.118% 94.118% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 7 100% 100% 0%
2017 8 100% 100% 0%
2016 6 83.333% 100% 16.667%
2015 8 100% 100% 0%
2014 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4313136 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 4313136 19
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 50
  60%
  60%
  0%
2020 4313136 17
  94%
  94%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 4313136 18
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2018 4314979 6
  100%
  100%
  0%
4313136 7
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2017 4314979 4
  100%
  100%
  0%
4313136 8
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2016 4314979 3
  100%
  100%
  0%
4313136 6
  83%
  100%
  17%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2015 4314979 5
  100%
  100%
  0%
4313136 8
  100%
  100%
  0%
2014 4313136 9
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4313136 19 5% 5% 63% 26% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 4313136 19 0% 5% 68% 26% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 50 20% 0% 40% 0% 40% 0%
2020 4313136 17 0% 6% 47% 41% 6% 0%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 4313136 18 6% 11% 67% 17% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 4314979 6 0% 0% 100% 0% 0% 0%
4313136 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
1353 64 25% 25% 50% 0% 0% 0%
2017 4314979 4 0% 0% 75% 25% 0% 0%
4313136 8 13% 13% 63% 13% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 4314979 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
4313136 6 17% 0% 50% 17% 0% 17%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 4314979 5 0% 40% 40% 20% 0% 0%
4313136 8 13% 13% 63% 13% 0% 0%
2014 4313136 9 11% 33% 44% 11% 0% 0%