Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 98.97% 100%
2021 93.85% 94.82%
2020 95% 95%
2019 88.13% 87.5%
2018 96.33% 97.64%
2017 78.02% 77.78%
2016 90.3% 91.04%
2015 91.26% 91.84%
2014 88.24% 88.75%
2013 83.54% 84.62%
2012 93.75% 93.75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats