Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 61 30
2022 58 30
2021 75 30
2020 78 30
2019 72 30
2018 87 30
2017 85 30
2016 96 30
2015 61 30
2014 55 30
2013 78 30