Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 19%
266h
18%
253h
44%
627h
0%
0h
17%
250h
3%
36h
1433h
2021 19%
215h
16%
187h
41%
469h
0%
0h
20%
228h
5%
59h
1157h
2020 25%
279h
14%
156h
39%
435h
0%
0h
21%
231h
2%
22h
1123h
2019 16%
198h
21%
253h
33%
402h
4%
49h
24%
296h
2%
22h
1220h
2018 24%
245h
11%
109h
36%
359h
7%
67h
21%
208h
1%
14h
1001h
2017 21%
164h
16%
129h
32%
250h
5%
41h
24%
186h
3%
21h
791h
2016 21%
167h
17%
131h
34%
265h
3%
24h
22%
171h
3%
25h
782h
2015 19%
151h
21%
166h
32%
251h
4%
31h
21%
170h
3%
24h
792h
2014 19%
161h
22%
192h
26%
226h
0%
0h
21%
181h
11%
98h
857h
2013 12%
75h
15%
98h
29%
190h
0%
0h
30%
196h
14%
88h
647h