Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 99.36% 99.36%
2021 100% 100%
2020 99.21% 99.18%
2019 100% 100%
2018 97.55% 97.45%
2017 98.65% 98.65%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats