UAB

Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Dades DGU
  • DGU000001683 Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 100% 100% 0%
2021 97% 100% 3%
2020 99% 99% 0%
2019 100% 100% 0%
2018 99% 100% 1%
2017 99% 100% 1%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 5 31 51 13 0
2021 4 32 48 16 0
2020 6 25 59 11 1
2019 6 34 50 11 0
2018 5 23 58 14 0
2017 4 23 69 4 0
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43872 Aprenentatge Basat en Problemes en Biologia Vegetal 8 1 4 3 0 0 0 100% 100% 0%
43867 Biologia de Sistemes de les Plantes 11 1 5 4 1 0 0 100% 100% 0%
43864 Biologia Molecular i Enginyeria Genètica de las Plantes 22 1 3 9 9 0 0 100% 100% 0%
43866 Biotecnologia Agrària 22 1 3 11 7 0 0 100% 100% 0%
43868 Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals 14 1 2 9 2 0 0 100% 100% 0%
43863 Fisiologia i Metabolisme Vegetals 22 1 7 13 1 0 0 100% 100% 0%
43865 Genòmica Vegetal 22 1 1 18 2 0 0 100% 100% 0%
43871 Noves Perspectives en Biologia Vegetal 11 1 6 3 1 0 0 100% 100% 0%
43869 Pràctiques Externes 23 0 15 8 0 0 0 100% 100% 0%
43870 Treball de Final de Màster 24 1 9 14 0 0 0 100% 100% 0%