Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 100% 100%
2021 96.51% 100%
2020 99.56% 99.53%
2019 100% 100%
2018 98.76% 100%
2017 99.57% 99.57%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats