Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2022 78 25
2021 85 25
2020 80 25
2019 80 25
2018 80 25
2017 79 25