Hores HIDA segons categoria del professorat

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2022 0%
0h
37%
594h
13%
211h
16%
264h
24%
392h
9%
150h
1611h
2021 10%
129h
34%
446h
10%
133h
16%
210h
26%
350h
5%
63h
1331h
2020 20%
115h
20%
115h
30%
173h
0%
0h
30%
172h
0%
0h
576h