Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 78 99% 100% 1%
2020 92 99% 100% 1%
2019 87 97% 100% 3%
2018 85 96% 100% 4%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 78
  99%
  100%
  1%
7000418 20
  95%
  95%
  0%
7000500 22
  95%
  95%
  0%
7000501 23
  96%
  96%
  0%
2500786 227
  88%
  89%
  1%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 92
  99%
  100%
  1%
7000418 23
  100%
  100%
  0%
7000500 24
  96%
  96%
  0%
7000501 19
  84%
  84%
  0%
2500786 247
  93%
  95%
  2%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2019 7000255 87
  97%
  100%
  3%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 24
  92%
  92%
  0%
7000501 28
  96%
  100%
  4%
2500786 244
  87%
  88%
  1%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 7000255 85
  96%
  100%
  4%
7000418 21
  86%
  86%
  0%
7000500 22
  82%
  82%
  0%
7000501 23
  48%
  50%
  4%
2500786 239
  83%
  85%
  2%
1353 60
  50%
  50%
  0%
2017 2500786 238
  86%
  88%
  3%
1353 135
  44%
  57%
  22%
2016 2500786 239
  82%
  83%
  1%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2015 2500786 277
  87%
  89%
  3%
2014 2500786 223
  81%
  83%
  3%
2013 2500786 255
  84%
  87%
  4%
2012 2500786 295
  83%
  88%
  5%
2011 2500786 295
  72%
  77%
  7%
2010 2500786 274
  79%
  86%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 78 0% 1% 94% 4% 0% 1%
7000418 20 0% 15% 45% 35% 5% 0%
7000500 22 0% 0% 55% 41% 5% 0%
7000501 23 0% 0% 39% 57% 4% 0%
2500786 227 0% 0% 22% 66% 11% 1%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000255 92 0% 27% 68% 3% 0% 1%
7000418 23 0% 0% 61% 39% 0% 0%
7000500 24 4% 4% 46% 42% 4% 0%
7000501 19 0% 0% 11% 74% 16% 0%
2500786 247 0% 2% 40% 51% 5% 2%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2019 7000255 87 0% 5% 67% 25% 0% 3%
7000418 22 0% 0% 73% 27% 0% 0%
7000500 24 0% 0% 58% 33% 8% 0%
7000501 28 0% 4% 29% 64% 0% 4%
2500786 244 0% 3% 32% 52% 12% 1%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 7000255 85 1% 0% 25% 71% 0% 4%
7000418 21 0% 5% 48% 33% 14% 0%
7000500 22 5% 14% 9% 55% 18% 0%
7000501 23 0% 0% 4% 43% 48% 4%
2500786 239 0% 3% 24% 56% 15% 2%
1353 60 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2017 2500786 238 0% 2% 37% 47% 12% 3%
1353 135 0% 0% 11% 33% 33% 22%
2016 2500786 239 2% 5% 26% 49% 17% 1%
1353 30 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2015 2500786 277 0% 5% 27% 54% 10% 3%
2014 2500786 223 1% 1% 13% 66% 16% 3%
2013 2500786 255 1% 5% 23% 55% 13% 4%
2012 2500786 295 0% 1% 14% 69% 12% 5%
2011 2500786 295 1% 3% 16% 53% 21% 7%
2010 2500786 274 1% 9% 31% 38% 13% 8%