Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 91%
73
1%
1
6%
5
1%
1
0%
0
0%
0
80
2022 90%
72
1%
1
6%
5
1%
1
0%
0
1%
1
80
2021 92%
73
3%
2
4%
3
0%
0
0%
0
1%
1
79
2020 95%
88
1%
1
3%
3
1%
1
0%
0
0%
0
93
2019 94%
82
2%
2
1%
1
0%
0
2%
2
0%
0
87
2018 93%
80
0%
0
3%
3
1%
1
1%
1
1%
1
86
2017 93%
74
5%
4
3%
2
0%
0
0%
0
0%
0
80
2016 88%
72
4%
3
4%
3
0%
0
4%
3
1%
1
82
2015 89%
70
4%
3
5%
4
1%
1
1%
1
0%
0
79
2014 83%
67
7%
6
4%
3
2%
2
1%
1
2%
2
81
2013 90%
74
1%
1
6%
5
1%
1
0%
0
1%
1
82
2012 89%
72
4%
3
5%
4
0%
0
2%
2
0%
0
81
2011 90%
73
5%
4
1%
1
1%
1
2%
2
0%
0
81
2010 90%
55
3%
2
3%
2
0%
0
3%
2
0%
0
61

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1420 : Graduat en Administració i Direcció d'Empreses i Graduat en Dret

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 91%
73
1%
1
6%
5
1%
1
0%
0
0%
0
80
2022 90%
72
1%
1
6%
5
1%
1
0%
0
1%
1
80
2021 92%
73
3%
2
4%
3
0%
0
0%
0
1%
1
79
2020 95%
88
1%
1
3%
3
1%
1
0%
0
0%
0
93
2019 94%
82
2%
2
1%
1
0%
0
2%
2
0%
0
87
2018 93%
80
0%
0
3%
3
1%
1
1%
1
1%
1
86

994 : Graduat en Administració i Direcció d'Empreses i Graduat en Dret

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2017 93%
74
5%
4
3%
2
0%
0
0%
0
0%
0
80
2016 88%
72
4%
3
4%
3
0%
0
4%
3
1%
1
82
2015 89%
70
4%
3
5%
4
1%
1
1%
1
0%
0
79
2014 83%
67
7%
6
4%
3
2%
2
1%
1
2%
2
81
2013 90%
74
1%
1
6%
5
1%
1
0%
0
1%
1
82
2012 89%
72
4%
3
5%
4
0%
0
2%
2
0%
0
81
2011 90%
73
5%
4
1%
1
1%
1
2%
2
0%
0
81
2010 90%
55
3%
2
3%
2
0%
0
3%
2
0%
0
61