Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500254 10
  100%
  100%
  0%
2021 7000415 1
  100%
  100%
  0%
2500254 18
  83%
  100%
  17%
2020 2500254 14
  93%
  93%
  0%
2019 2500254 12
  100%
  100%
  0%
2018 2500254 14
  93%
  100%
  7%
2017 2500254 31
  84%
  90%
  6%
2016 2500254 32
  75%
  80%
  6%
2015 2500254 18
  83%
  100%
  17%
2014 2500254 31
  90%
  90%
  0%
2013 2500254 18
  83%
  83%
  0%
2012 2500254 10
  100%
  100%
  0%
2011 2500254 12
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500254 10 0% 0% 10% 90% 0% 0%
2021 7000415 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500254 18 6% 0% 11% 67% 0% 17%
2020 2500254 14 0% 0% 14% 79% 7% 0%
2019 2500254 12 8% 8% 67% 17% 0% 0%
2018 2500254 14 0% 0% 29% 57% 0% 7%
2017 2500254 31 0% 0% 16% 65% 10% 6%
2016 2500254 32 0% 3% 3% 69% 19% 6%
2015 2500254 18 0% 0% 39% 44% 0% 17%
2014 2500254 31 0% 0% 23% 68% 10% 0%
2013 2500254 18 0% 11% 28% 44% 17% 0%
2012 2500254 10 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2011 2500254 12 0% 0% 67% 33% 0% 0%