Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 3 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 3 67% 100% 33%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 3
  100%
  100%
  0%
2500262 62
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 3
  100%
  100%
  0%
2500262 47
  94%
  98%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500262 49
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 3
  67%
  100%
  33%
2500262 51
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 61
  97%
  100%
  3%
2016 2500262 52
  98%
  98%
  0%
2015 2500262 52
  96%
  100%
  4%
2014 2500262 58
  98%
  98%
  0%
2013 2500262 62
  100%
  100%
  0%
2012 2500262 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500262 62 0% 52% 39% 10% 0% 0%
2020 7000498 3 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2500262 47 2% 45% 45% 2% 2% 4%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 7000498 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2500262 49 4% 35% 57% 4% 0% 0%
2018 7000498 3 0% 67% 0% 0% 0% 33%
2500262 51 2% 39% 57% 2% 0% 0%
2017 2500262 61 7% 39% 51% 0% 0% 3%
2016 2500262 52 8% 27% 58% 6% 2% 0%
2015 2500262 52 0% 42% 40% 13% 0% 4%
2014 2500262 58 3% 36% 52% 7% 2% 0%
2013 2500262 62 3% 55% 39% 3% 0% 0%
2012 2500262 17 12% 53% 35% 0% 0% 0%