Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 75% 100% 25%
2021 6 83.333% 100% 16.667%
2020 12 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2018 15 93.333% 93.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 24
  92%
  100%
  8%
7000498 8
  75%
  100%
  25%
2500262 74
  78%
  94%
  16%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 7000911 19
  79%
  88%
  11%
7000498 6
  83%
  100%
  17%
2500262 94
  67%
  83%
  19%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2020 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 12
  100%
  100%
  0%
2500262 101
  69%
  75%
  8%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503852 16
  88%
  88%
  0%
7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500262 100
  61%
  68%
  10%
1353 64
  50%
  50%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 7000911 2
  50%
  100%
  50%
1402 2
  50%
  100%
  50%
7000498 15
  93%
  93%
  0%
2500262 106
  71%
  78%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 92
  67%
  75%
  10%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 95
  61%
  70%
  13%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500262 108
  76%
  85%
  10%
2014 2500262 103
  68%
  74%
  8%
2013 2500262 107
  69%
  76%
  8%
2012 2500262 142
  85%
  89%
  4%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500262 122
  54%
  71%
  24%
2010 2500262 82
  56%
  74%
  24%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 24 13% 17% 50% 13% 0% 8%
7000498 8 13% 0% 38% 25% 0% 25%
2500262 74 1% 4% 30% 43% 5% 16%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2021 7000911 19 11% 21% 37% 11% 11% 11%
7000498 6 0% 17% 33% 33% 0% 17%
2500262 94 1% 6% 36% 22% 14% 19%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 7000911 16 13% 25% 50% 13% 0% 0%
7000498 12 0% 0% 42% 58% 0% 0%
2500262 101 0% 3% 18% 47% 23% 8%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2019 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503852 16 0% 0% 38% 50% 13% 0%
7000498 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 100 0% 6% 13% 42% 29% 10%
1353 64 25% 0% 0% 25% 50% 0%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000911 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
1402 2 0% 0% 50% 0% 0% 50%
7000498 15 7% 13% 60% 13% 7% 0%
2500262 106 2% 2% 17% 49% 20% 9%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500262 92 3% 1% 11% 52% 23% 10%
1353 80 20% 20% 20% 40% 0% 0%
2016 2500262 95 3% 2% 13% 43% 26% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500262 108 2% 2% 19% 54% 14% 10%
2014 2500262 103 4% 1% 25% 38% 24% 8%
2013 2500262 107 2% 4% 19% 45% 22% 8%
2012 2500262 142 3% 3% 25% 54% 11% 4%
4310921 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500262 122 3% 3% 11% 37% 22% 24%
2010 2500262 82 5% 7% 20% 24% 20% 24%
4310921 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%