Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 13 92.308% 100% 7.692%
2020 5 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 12
  92%
  100%
  8%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 57
  91%
  96%
  5%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 17
  100%
  100%
  0%
7000498 13
  92%
  100%
  8%
2500262 66
  86%
  98%
  12%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2020 7000911 1
  0%
  0%
  100%
7000498 5
  100%
  100%
  0%
2500262 81
  89%
  91%
  2%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
2503852 14
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 86
  88%
  96%
  8%
1355 70
  60%
  100%
  40%
1353 176
  45%
  100%
  55%
2018 7000498 11
  100%
  100%
  0%
2500262 73
  85%
  90%
  5%
1353 64
  25%
  50%
  50%
2017 2500262 89
  73%
  77%
  6%
1353 160
  40%
  100%
  60%
2016 2500262 95
  76%
  87%
  13%
1353 80
  60%
  100%
  40%
2015 2500262 75
  61%
  67%
  8%
2014 2500262 100
  85%
  94%
  10%
2013 2500262 94
  77%
  85%
  10%
2012 2500262 87
  83%
  87%
  5%
2011 2500262 44
  95%
  98%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 12 17% 0% 67% 8% 0% 8%
7000498 7 0% 0% 14% 86% 0% 0%
2500262 57 2% 0% 40% 49% 4% 5%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 7000911 17 0% 12% 71% 18% 0% 0%
7000498 13 0% 0% 38% 54% 0% 8%
2500262 66 0% 3% 27% 56% 2% 12%
1353 112 0% 14% 43% 43% 0% 0%
2020 7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
7000498 5 20% 0% 20% 60% 0% 0%
2500262 81 4% 4% 36% 46% 9% 2%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2019 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2503852 14 0% 0% 43% 57% 0% 0%
7000498 7 0% 0% 57% 43% 0% 0%
2500262 86 1% 14% 31% 42% 3% 8%
1355 70 0% 0% 20% 40% 0% 40%
1353 176 0% 18% 18% 9% 0% 55%
2018 7000498 11 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 73 3% 1% 14% 66% 10% 5%
1353 64 0% 0% 0% 25% 25% 50%
2017 2500262 89 2% 1% 28% 42% 21% 6%
1353 160 0% 0% 10% 30% 0% 60%
2016 2500262 95 2% 6% 17% 51% 12% 13%
1353 80 0% 0% 40% 20% 0% 40%
2015 2500262 75 4% 5% 27% 25% 31% 8%
2014 2500262 100 2% 4% 27% 52% 5% 10%
2013 2500262 94 1% 4% 23% 48% 14% 10%
2012 2500262 87 1% 3% 26% 52% 13% 5%
2011 2500262 44 7% 9% 39% 41% 2% 2%