Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 20 95% 95% 0%
2019 23 100% 100% 0%
2018 12 75% 81.818% 8.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 65
  100%
  100%
  0%
7000418 15
  100%
  100%
  0%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
2500786 278
  86%
  89%
  3%
7000501 21
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2021 7000255 57
  98%
  98%
  0%
7000418 22
  95%
  100%
  5%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2500786 245
  78%
  83%
  6%
7000501 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 7000255 60
  100%
  100%
  0%
7000418 19
  89%
  89%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 251
  84%
  89%
  5%
7000501 20
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 67
  99%
  100%
  1%
7000418 6
  100%
  100%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2500786 268
  88%
  93%
  5%
7000501 23
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 7000255 53
  98%
  98%
  0%
7000418 12
  100%
  100%
  0%
7000500 13
  85%
  85%
  0%
2500786 262
  79%
  86%
  7%
7000501 12
  75%
  82%
  8%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2017 2500786 261
  81%
  87%
  7%
1353 48
  33%
  33%
  0%
2016 2500786 247
  78%
  83%
  6%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2015 2500786 274
  80%
  85%
  5%
2014 2500786 266
  80%
  86%
  7%
2013 2500786 272
  81%
  86%
  6%
2012 2500786 178
  78%
  82%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 65 5% 18% 42% 35% 0% 0%
7000418 15 0% 13% 67% 20% 0% 0%
7000500 13 8% 0% 54% 38% 0% 0%
2500786 278 3% 3% 34% 46% 11% 3%
7000501 21 0% 0% 43% 57% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2021 7000255 57 7% 7% 47% 37% 2% 0%
7000418 22 0% 0% 32% 64% 0% 5%
7000500 21 10% 10% 38% 38% 5% 0%
2500786 245 2% 4% 29% 43% 16% 6%
7000501 15 7% 0% 13% 80% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 7000255 60 0% 12% 52% 37% 0% 0%
7000418 19 0% 0% 53% 37% 11% 0%
7000500 15 0% 7% 73% 20% 0% 0%
2500786 251 1% 0% 26% 56% 11% 5%
7000501 20 0% 5% 35% 55% 5% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000255 67 1% 15% 49% 33% 0% 1%
7000418 6 0% 0% 50% 33% 0% 0%
7000500 20 5% 5% 60% 30% 0% 0%
2500786 268 0% 3% 35% 50% 7% 5%
7000501 23 4% 4% 43% 48% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2018 7000255 53 0% 4% 40% 55% 2% 0%
7000418 12 0% 0% 50% 50% 0% 0%
7000500 13 0% 15% 23% 46% 15% 0%
2500786 262 2% 3% 26% 45% 13% 7%
7000501 12 0% 0% 8% 67% 17% 8%
1353 48 0% 0% 0% 33% 33% 33%
2017 2500786 261 2% 0% 20% 59% 12% 7%
1353 48 0% 33% 0% 0% 67% 0%
2016 2500786 247 1% 2% 36% 40% 16% 6%
1353 48 0% 0% 33% 33% 33% 0%
2015 2500786 274 2% 1% 18% 59% 14% 5%
2014 2500786 266 2% 3% 32% 44% 13% 7%
2013 2500786 272 1% 7% 24% 50% 13% 6%
2012 2500786 178 3% 6% 46% 24% 17% 5%