Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 86.957% 90.909% 4.348%
2021 25 88% 88% 0%
2020 16 81.25% 81.25% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 18 88.889% 88.889% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 84
  100%
  100%
  0%
7000418 12
  100%
  100%
  0%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
2500786 254
  83%
  88%
  5%
7000501 23
  87%
  91%
  4%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2021 7000255 72
  97%
  100%
  3%
7000418 17
  88%
  88%
  0%
7000500 13
  85%
  85%
  0%
2500786 269
  79%
  85%
  7%
7000501 25
  88%
  88%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 70
  99%
  99%
  0%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 20
  95%
  95%
  0%
2500786 251
  73%
  78%
  7%
7000501 16
  81%
  81%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 68
  100%
  100%
  0%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
2500786 247
  82%
  88%
  7%
7000501 21
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 58
  100%
  100%
  0%
7000418 5
  80%
  100%
  20%
7000500 15
  93%
  93%
  0%
2500786 254
  78%
  81%
  4%
7000501 18
  89%
  89%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 238
  82%
  88%
  7%
1355 28
  0%
  0%
  100%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2016 2500786 266
  81%
  87%
  7%
2015 2500786 234
  76%
  82%
  8%
2014 2500786 262
  80%
  88%
  10%
2013 2500786 263
  77%
  88%
  13%
2012 2500786 270
  80%
  87%
  8%
2011 2500786 249
  80%
  91%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 84 6% 8% 52% 33% 0% 0%
7000418 12 17% 0% 33% 50% 0% 0%
7000500 19 0% 0% 32% 68% 0% 0%
2500786 254 2% 0% 13% 69% 12% 5%
7000501 23 0% 0% 26% 61% 9% 4%
1353 80 0% 0% 40% 40% 0% 20%
2021 7000255 72 6% 0% 47% 44% 0% 3%
7000418 17 41% 0% 35% 12% 12% 0%
7000500 13 8% 0% 23% 54% 15% 0%
2500786 269 1% 1% 18% 59% 14% 7%
7000501 25 4% 0% 32% 52% 12% 0%
1353 96 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2020 7000255 70 6% 1% 33% 59% 1% 0%
7000418 22 9% 5% 27% 59% 0% 0%
7000500 20 5% 10% 45% 35% 5% 0%
2500786 251 2% 2% 18% 51% 20% 7%
7000501 16 6% 6% 25% 44% 19% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000255 68 7% 18% 41% 34% 0% 0%
7000418 17 0% 6% 47% 47% 0% 0%
7000500 19 11% 5% 47% 37% 0% 0%
2500786 247 2% 0% 15% 64% 11% 7%
7000501 21 14% 14% 43% 29% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000255 58 2% 7% 52% 40% 0% 0%
7000418 5 0% 0% 20% 60% 0% 20%
7000500 15 0% 13% 40% 40% 7% 0%
2500786 254 0% 1% 22% 55% 18% 4%
7000501 18 33% 17% 11% 28% 11% 0%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500786 238 0% 1% 29% 51% 11% 7%
1355 28 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 64 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2500786 266 2% 5% 37% 37% 12% 7%
2015 2500786 234 1% 3% 30% 43% 16% 8%
2014 2500786 262 2% 5% 27% 46% 11% 10%
2013 2500786 263 3% 6% 23% 45% 10% 13%
2012 2500786 270 2% 6% 27% 44% 12% 8%
2011 2500786 249 2% 9% 24% 44% 8% 13%