Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 20 90% 90% 0%
2020 17 94% 94% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 28 93% 93% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 72
  94%
  96%
  1%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
7000501 20
  90%
  90%
  0%
2500786 258
  75%
  79%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 78
  94%
  97%
  4%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500786 246
  87%
  89%
  3%
2019 7000255 67
  93%
  94%
  1%
7000418 19
  95%
  100%
  5%
7000500 18
  94%
  94%
  0%
7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500786 254
  91%
  92%
  1%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 63
  94%
  95%
  2%
7000418 22
  95%
  95%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
7000501 28
  93%
  93%
  0%
2500786 254
  85%
  86%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 240
  89%
  93%
  4%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 247
  92%
  95%
  2%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 231
  87%
  91%
  4%
2014 2500786 283
  91%
  94%
  3%
2013 2500786 309
  82%
  84%
  3%
2012 2500786 288
  79%
  84%
  6%
2011 2500786 234
  79%
  83%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 72 0% 1% 33% 60% 4% 1%
7000418 17 0% 0% 47% 53% 0% 0%
7000500 16 6% 6% 25% 63% 0% 0%
7000501 20 0% 0% 25% 65% 10% 0%
2500786 258 0% 0% 9% 66% 21% 4%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 78 4% 8% 58% 24% 3% 4%
7000418 19 5% 16% 58% 16% 5% 0%
7000500 20 15% 10% 45% 30% 0% 0%
7000501 17 18% 0% 12% 65% 6% 0%
2500786 246 3% 5% 31% 48% 10% 3%
2019 7000255 67 3% 6% 27% 57% 6% 1%
7000418 19 0% 16% 26% 53% 0% 5%
7000500 18 6% 0% 44% 44% 6% 0%
7000501 20 0% 15% 45% 40% 0% 0%
2500786 254 1% 1% 26% 63% 8% 1%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 7000255 63 2% 0% 24% 68% 5% 2%
7000418 22 0% 5% 32% 59% 5% 0%
7000500 14 0% 0% 57% 43% 0% 0%
7000501 28 4% 4% 32% 54% 7% 0%
2500786 254 1% 0% 18% 65% 13% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 240 3% 4% 31% 51% 7% 4%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2500786 247 4% 16% 33% 39% 5% 2%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500786 231 5% 5% 27% 50% 9% 4%
2014 2500786 283 3% 7% 29% 53% 6% 3%
2013 2500786 309 3% 5% 25% 49% 15% 3%
2012 2500786 288 2% 3% 17% 57% 15% 6%
2011 2500786 234 2% 3% 23% 51% 16% 6%