Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 93.333% 93.333% 0%
2021 23 100% 100% 0%
2020 26 80.769% 80.769% 0%
2019 8 87.5% 87.5% 0%
2018 9 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 63
  100%
  100%
  0%
7000418 23
  87%
  95%
  9%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2500786 220
  83%
  85%
  2%
7000501 15
  93%
  93%
  0%
1353 160
  60%
  67%
  10%
2021 7000255 66
  98%
  98%
  0%
7000418 19
  79%
  79%
  0%
7000500 20
  95%
  95%
  0%
2500786 244
  88%
  90%
  2%
7000501 23
  100%
  100%
  0%
1353 160
  50%
  56%
  10%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 53
  100%
  100%
  0%
7000418 16
  100%
  100%
  0%
7000500 14
  93%
  93%
  0%
2500786 239
  92%
  95%
  3%
7000501 26
  81%
  81%
  0%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2019 7000255 76
  97%
  100%
  3%
7000418 8
  75%
  86%
  12%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2500786 226
  92%
  94%
  2%
7000501 8
  88%
  88%
  0%
1353 160
  90%
  100%
  10%
2018 7000255 53
  92%
  94%
  2%
7000418 13
  92%
  100%
  8%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2500786 232
  93%
  95%
  2%
7000501 9
  100%
  100%
  0%
1353 240
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 218
  89%
  93%
  4%
1353 352
  68%
  68%
  0%
2016 2500786 246
  89%
  92%
  4%
1353 144
  78%
  100%
  22%
2015 2500786 237
  89%
  92%
  3%
2014 2500786 281
  90%
  92%
  2%
2013 2500786 183
  82%
  91%
  10%
2012 2500786 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 63 2% 11% 57% 30% 0% 0%
7000418 23 0% 17% 35% 35% 4% 9%
7000500 20 10% 0% 30% 50% 0% 0%
2500786 220 3% 3% 28% 48% 15% 2%
7000501 15 0% 0% 27% 67% 7% 0%
1353 160 0% 0% 20% 40% 30% 10%
2021 7000255 66 6% 6% 41% 45% 2% 0%
7000418 19 0% 0% 16% 63% 21% 0%
7000500 20 5% 5% 50% 35% 5% 0%
2500786 244 2% 3% 30% 50% 10% 2%
7000501 23 4% 4% 26% 61% 0% 0%
1353 160 0% 0% 0% 50% 40% 10%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000255 53 0% 2% 53% 45% 0% 0%
7000418 16 0% 0% 63% 31% 0% 0%
7000500 14 0% 0% 64% 29% 7% 0%
2500786 239 2% 3% 27% 57% 5% 3%
7000501 26 8% 12% 19% 42% 19% 0%
1353 64 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2019 7000255 76 1% 7% 49% 41% 0% 3%
7000418 8 0% 0% 50% 25% 13% 13%
7000500 14 0% 29% 64% 7% 0% 0%
2500786 226 3% 5% 37% 43% 6% 2%
7000501 8 0% 0% 50% 38% 13% 0%
1353 160 0% 10% 50% 30% 0% 10%
2018 7000255 53 2% 0% 40% 51% 6% 2%
7000418 13 0% 0% 46% 46% 0% 8%
7000500 18 0% 6% 72% 22% 0% 0%
2500786 232 3% 5% 37% 47% 5% 2%
7000501 9 22% 11% 44% 22% 0% 0%
1353 240 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2017 2500786 218 3% 8% 45% 32% 6% 4%
1353 352 0% 5% 32% 32% 32% 0%
2016 2500786 246 3% 4% 34% 48% 7% 4%
1353 144 0% 11% 22% 44% 0% 22%
2015 2500786 237 3% 3% 30% 52% 8% 3%
2014 2500786 281 3% 2% 33% 52% 8% 2%
2013 2500786 183 1% 4% 31% 45% 8% 10%
2012 2500786 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%