Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 29
  97%
  97%
  0%
1353 256
  88%
  100%
  12%
2021 2500786 16
  100%
  100%
  0%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
1353 160
  80%
  100%
  20%
1354 30
  100%
  100%
  0%
2020 2500786 49
  94%
  98%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 1
  100%
  100%
  0%
2500786 29
  93%
  96%
  3%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2018 7000255 2
  100%
  100%
  0%
2500786 25
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 29
  97%
  100%
  3%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 41
  93%
  95%
  2%
1353 96
  83%
  83%
  0%
2015 2500786 33
  97%
  100%
  3%
2014 2500786 43
  100%
  100%
  0%
2013 2500786 31
  94%
  100%
  6%
2012 2500786 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 29 3% 21% 38% 34% 3% 0%
1353 256 0% 13% 25% 50% 0% 13%
2021 2500786 16 0% 13% 56% 25% 0% 0%
7000501 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
1353 160 0% 10% 70% 0% 0% 20%
1354 30 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2020 2500786 49 6% 10% 59% 18% 2% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000255 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500786 29 3% 24% 48% 17% 3% 3%
7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 112 0% 43% 29% 14% 0% 14%
2018 7000255 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2500786 25 4% 8% 68% 20% 0% 0%
1353 128 13% 13% 50% 25% 0% 0%
2017 2500786 29 3% 17% 48% 28% 0% 3%
1353 128 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2016 2500786 41 2% 17% 34% 39% 5% 2%
1353 96 0% 17% 50% 17% 17% 0%
2015 2500786 33 3% 6% 55% 33% 0% 3%
2014 2500786 43 2% 21% 56% 21% 0% 0%
2013 2500786 31 0% 6% 45% 42% 0% 6%
2012 2500786 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%