Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 100% 100% 0%
2021 23 95.652% 100% 4.348%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 20 100% 100% 0%
2018 17 82.353% 82.353% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000255 69
  100%
  100%
  0%
7000418 17
  94%
  100%
  6%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
2500786 246
  88%
  91%
  3%
7000501 22
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2021 7000255 66
  100%
  100%
  0%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000500 8
  88%
  88%
  0%
2500786 237
  85%
  94%
  9%
7000501 23
  96%
  100%
  4%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2020 7000255 62
  100%
  100%
  0%
7000418 22
  95%
  100%
  5%
7000500 20
  95%
  100%
  5%
2500786 230
  86%
  94%
  8%
7000501 21
  95%
  95%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 54
  98%
  98%
  0%
7000418 20
  95%
  95%
  0%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2500786 253
  94%
  99%
  5%
7000501 20
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2018 7000255 59
  100%
  100%
  0%
7000418 21
  86%
  95%
  10%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 238
  79%
  86%
  8%
7000501 17
  82%
  82%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 234
  83%
  87%
  5%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 247
  84%
  94%
  11%
1353 80
  20%
  50%
  60%
2015 2500786 229
  87%
  94%
  7%
2014 2500786 245
  81%
  88%
  8%
2013 2500786 280
  77%
  87%
  11%
2012 2500786 287
  77%
  81%
  5%
2011 2500786 249
  78%
  83%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000255 69 1% 0% 55% 43% 0% 0%
7000418 17 12% 12% 59% 12% 0% 6%
7000500 22 5% 0% 50% 45% 0% 0%
2500786 246 2% 2% 32% 52% 9% 3%
7000501 22 0% 14% 73% 14% 0% 0%
1353 96 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2021 7000255 66 5% 3% 55% 38% 0% 0%
7000418 17 6% 24% 41% 29% 0% 0%
7000500 8 0% 0% 38% 50% 13% 0%
2500786 237 0% 1% 29% 54% 5% 9%
7000501 23 0% 4% 30% 61% 0% 4%
1353 80 0% 0% 0% 80% 20% 0%
2020 7000255 62 5% 2% 47% 47% 0% 0%
7000418 22 0% 41% 36% 18% 0% 5%
7000500 20 5% 55% 25% 10% 0% 5%
2500786 230 2% 3% 35% 47% 6% 8%
7000501 21 0% 29% 24% 43% 5% 0%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 7000255 54 4% 2% 54% 39% 2% 0%
7000418 20 5% 15% 60% 15% 5% 0%
7000500 17 6% 6% 71% 18% 0% 0%
2500786 253 1% 6% 56% 31% 1% 5%
7000501 20 0% 10% 65% 25% 0% 0%
1353 128 13% 0% 38% 38% 0% 13%
2018 7000255 59 5% 10% 44% 41% 0% 0%
7000418 21 5% 0% 33% 48% 5% 10%
7000500 15 0% 0% 27% 73% 0% 0%
2500786 238 1% 1% 25% 52% 13% 8%
7000501 17 0% 0% 29% 53% 18% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 20 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2017 2500786 234 2% 3% 18% 61% 12% 5%
1353 112 0% 14% 29% 57% 0% 0%
2016 2500786 247 2% 9% 31% 41% 6% 11%
1353 80 0% 0% 0% 20% 20% 60%
2015 2500786 229 2% 1% 30% 54% 6% 7%
2014 2500786 245 2% 4% 24% 50% 11% 8%
2013 2500786 280 1% 1% 25% 49% 12% 11%
2012 2500786 287 1% 2% 16% 58% 18% 5%
2011 2500786 249 1% 2% 14% 60% 16% 6%