UAB

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Dades DGU
  • GRAU00000445 Graduat en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Crèdits: 240

A aquesta titulació no apareixen dades de preinscripció ja que l'acces es fa des de un tronc comu:

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 38% 47% 19%
2021 69% 79% 13%
2020 71% 80% 11%
2019 77% 84% 8%
2018 77% 84% 9%
2017 77% 81% 5%
2016 63% 71% 12%
2015 56% 68% 17%
2014 54% 62% 13%
2013 55% 65% 15%
2012 50% 62% 19%
2011 49% 58% 16%
2010 47% 59% 21%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 0 18 29 53
2021 3 8 23 41 21
2020 1 6 29 43 20
2019 1 6 33 40 16
2018 1 6 26 50 16
2017 2 3 28 46 19
2016 1 3 22 44 29
2015 2 4 22 41 32
2014 1 2 18 41 38
2013 2 4 19 41 35
2012 2 1 19 40 38
2011 1 1 15 41 42
2010 1 0 15 43 41
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102704 Antenes 3 0 0 0 0 2 1 0% 0% 33%
102685 Arquitectura de Computadors i Perifèrics 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102691 Comunicacions Òptiques 3 0 0 0 0 3 0 0% 0% 0%
102693 Eines de Simulació i Disseny I 2 0 0 1 0 0 1 50% 100% 50%
102703 Enginyeria de Microones 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
102714 Fonaments de Comunicacions 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
106537 Pràctiques Externes 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102700 Serveis de Telecomunicació 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
102696 Teoria de la Comunicació 1 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
102687 Tractament Digital del Senyal 2 0 0 0 0 2 0 0% 0% 0%
103518 Transmissors i Receptors de Telecomunicacions 2 0 0 0 0 1 1 0% 0% 50%
106538 Treball de Final de Grau 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102699 Xarxes de Telecomunicació 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%