Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 258 40 70
2014 260 29 70
2013 256 42 70
2012 255 39 80
2011 314 52 60
2010 243 44 60

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2018 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2016 0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
100%
1
1
2015 59%
44
12%
9
24%
18
0%
0
1%
1
3%
2
74
2014 67%
54
7%
6
19%
15
0%
0
0%
0
7%
6
81
2013 38%
30
19%
15
30%
24
3%
2
0%
0
10%
8
79
2012 66%
56
15%
13
15%
13
1%
1
0%
0
2%
2
85
2011 62%
38
18%
11
18%
11
0%
0
2%
1
0%
0
61
2010 68%
44
14%
9
18%
12
0%
0
0%
0
0%
0
65