Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management

Codi RUCT : 5600098. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Inserció laboral per branca: Ciències Socials i Jurídiques

Les dades d'inserció laboral dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Edició Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat
2020 98.4% 0.8% 0.8%
2017 91.04% 5.97% 2.99%
2014 91.18% 5.88% 2.94%
2011 97.87% 0% 2.13%
2008 100% 0% 0%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'ocupació, atur i inactivitat

Taxa d'ocupació Taxa d'atur Taxa d'inactivitat

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries i funcions no universitaries

Edició Taxa de funcions universitàries Taxa de funcions no universitàries
2020 96.77% 3.23%
2017 92.31% 7.69%
2014 94.12% 5.88%
2011 97.87% 2.13%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions universitàries

Funcions universitàries No universitàries

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor

Edició Taxa de funcions de doctor
2020 53.23%
2017 56.92%
2014 54.41%
2011 68.09%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Adequació de les funcions laborals: funcions de doctor