Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management

Codi RUCT : 5600098. Branca : Ciències Socials i Jurídiques. Coordinació : Diego Prior Jimenez , Joaquim Verges Jaime

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 5 - 5 80% 60%
2020 7 - 7 71.43% 85.71%
2019 5 - 5 40% 60%
2018 5 - 5 80% 60%
2017 7 - 7 71.43% 42.86%
2016 19 - 19 52.63% 15.79%
2015 8 - 8 87.5% 37.5%
2014 1 - 1 0% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 5 - 5 80% 60%
2020 7 - 7 71.43% 85.71%
2019 5 - 5 40% 60%
2018 5 - 5 80% 60%
2017 5 - 5 60% 60%
2016 2 - 2 50% 50%
2015 2 - 2 100% 100%
2014 1 - 1 0% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 4.1 -
2020 4 -
2019 4 -
2018 4.2 -
2017 4 -
2016 3.5 -
2015 4 -
2014 3 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2020 7.14%
2019 6.45%
2018 3.57%
2017 11.63%
2016 12.77%
2015 9.09%
2014 6.06%
2013 0%