Creació i Gestió dEmpreses IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management

Codi RUCT : 5600098. Branca : Ciències Socials i Jurídiques. Coordinació : Diego Prior Jimenez , Joaquim Verges Jaime

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 7 6 50% 6
2020 11 11 60% 10
2019 7 7 71% 7
2018 6 5 75% 4
2017 11 9 63% 8
2016 31 26 88% 25
2015 12 9 100% 8
2014 2 2 0% 1