Ciencia Cognitiva i Llenguatge

Codi RUCT : 5601140. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Professorat

Direccions i codireccions de tesi defensades i % sexennis de recerca vigents respecte direccions UAB del programa

Curs Total Directors/es Directors/es de la UAB % directors/es de la UAB amb sexenni de recerca vigent Directors/es de la UAB susceptibles sexenni
2021 4 4 75% 4
2020 5 5 66.67% 3
2019 11 8 100% 6
2018 2 2 100% 2
2017 2 1 0% 1
2016 1 1 100% 1
2015 1 1 100% 1