Ciencia Cognitiva i Llenguatge

Codi RUCT : 5601140. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Satisfacció per branca: Arts i Humanitats

Les dades de satisfacció dels titulats provenen de l'Enquesta d'Inserció Laboral (AQU). Els resultats es mostren agregats per branca on pertany l'estudi.

Satisfacció global amb la formació rebuda

Edició Satisfacció ( d'1 a 10 )
2020 7.4
2017 7
2014 7.5
2011 7.6
2008 7.5

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Satisfacció global amb la formació rebuda

Taxa d'intenció de repetir els estudis

Edició Taxa d'intenció de repetició
2020 80.46%
2019 73.91%
2018 81.82%
2017 92%
2016 88.24%
2014 86.3%
2011 87.27%
2008 76.92%

Enquesta d’inserció laboral (AQU). Resultats UAB per branca

Taxa d'intenció de repetir els estudis