Ciencia Cognitiva i Llenguatge

Codi RUCT : 5601140. Branca : Arts i Humanitats. Interuniversitari

Resultats

Tesis doctorals defensades per curs acadèmic

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 3 1 4 75% 25%
2020 3 - 3 66.67% 33.33%
2019 6 1 7 71.43% 71.43%
2018 2 - 2 50% 0%
2017 1 - 1 100% 100%
2015 1 - 1 100% 0%

Tesis doctorals "íntegres" defensades per curs acadèmic (RD 99/2011)

Curs Dedicació completa Dedicació parcial Total "Cum laude" Menció Internacional
2021 2 1 3 66.67% 33.33%
2019 5 1 6 66.67% 66.67%
2018 1 - 1 0% 0%

Durada mitjana en anys del programa per als/les doctors/es

Curs Dedicació completa Dedicació parcial
2021 6.2 7
2019 5 5
2018 5 -

Taxa d'abandonament per curs acadèmic

Curs Taxa d'abandonament
2021 9.52%
2020 3.85%
2019 8.33%
2018 23.08%
2017 4.55%
2016 0%
2015 25%
2014 0%