Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 22 95% 95% 0%
2018 39 90% 100% 10%
2017 34 88% 100% 12%
2016 31 97% 100% 3%
2015 39 85% 89% 5%
2014 35 91% 100% 9%
2013 38 95% 97% 3%
2012 15 87% 93% 7%
2011 34 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500259 19
  95%
  95%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 2500259 26
  92%
  100%
  8%
1353 180
  92%
  100%
  8%
1354 9
  0%
  0%
  100%
2017 2500259 17
  94%
  100%
  6%
1353 255
  82%
  100%
  18%
2016 2500259 2
  100%
  100%
  0%
1355 12
  100%
  100%
  0%
1353 210
  100%
  100%
  0%
2015 2500259 39
  85%
  89%
  5%
2014 2500259 35
  91%
  100%
  9%
2013 2500259 38
  95%
  97%
  3%
2012 2500259 15
  87%
  93%
  7%
2011 2500259 34
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500259 19 5% 11% 58% 21% 5% 0%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 2500259 26 4% 15% 58% 15% 0% 8%
1353 180 0% 8% 50% 33% 0% 8%
1354 9 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500259 17 0% 0% 88% 6% 0% 6%
1353 255 0% 0% 76% 6% 0% 18%
2016 2500259 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 210 0% 7% 79% 14% 0% 0%
2015 2500259 39 0% 3% 41% 41% 10% 5%
2014 2500259 35 6% 3% 49% 34% 0% 9%
2013 2500259 38 5% 8% 63% 18% 3% 3%
2012 2500259 15 0% 20% 47% 20% 7% 7%
2011 2500259 34 0% 3% 76% 18% 0% 3%