Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 61 93% 100% 7%
2018 61 90% 96% 7%
2017 58 93% 100% 7%
2016 60 95% 100% 5%
2015 63 87% 95% 8%
2014 59 90% 96% 7%
2013 45 93% 98% 4%
2012 47 77% 97% 21%
2011 36 97% 100% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 2500256 57
  95%
  100%
  5%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2018 2500256 56
  89%
  96%
  7%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 57
  93%
  100%
  7%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 59
  95%
  100%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 63
  87%
  95%
  8%
2014 2500256 59
  90%
  96%
  7%
2013 2500256 45
  93%
  98%
  4%
2012 2500256 47
  77%
  97%
  21%
2011 2500256 36
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 2500256 57 5% 19% 33% 37% 0% 5%
1353 60 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2018 2500256 56 0% 9% 52% 29% 4% 7%
1353 75 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2017 2500256 57 4% 5% 47% 37% 0% 7%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 59 5% 14% 41% 36% 0% 5%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500256 63 0% 0% 37% 51% 5% 8%
2014 2500256 59 2% 2% 53% 34% 3% 7%
2013 2500256 45 4% 11% 51% 27% 2% 4%
2012 2500256 47 2% 2% 43% 30% 2% 21%
2011 2500256 36 0% 11% 44% 42% 0% 3%