Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 335 72% 87% 17%
2018 335 58% 61% 4%
2017 321 64% 74% 14%
2016 288 57% 60% 5%
2015 241 59% 64% 8%
2014 204 59% 65% 9%
2013 263 78% 84% 7%
2012 218 75% 78% 4%
2011 154 68% 70% 3%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000414 20
  75%
  100%
  25%
7000413 23
  83%
  90%
  9%
2502441 292
  71%
  86%
  17%
2018 7000414 13
  38%
  38%
  0%
7000413 19
  58%
  65%
  11%
2502441 270
  54%
  57%
  4%
2017 2502441 293
  64%
  74%
  13%
2016 2502441 262
  56%
  59%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2502441 225
  58%
  63%
  8%
2014 2502441 203
  59%
  65%
  9%
2013 2502441 263
  78%
  84%
  7%
2012 2502441 218
  75%
  78%
  4%
2011 2502441 154
  68%
  70%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000414 20 15% 25% 20% 15% 0% 25%
7000413 23 17% 4% 30% 26% 9% 9%
2502441 292 3% 5% 20% 42% 12% 17%
2018 7000414 13 0% 0% 8% 31% 62% 0%
7000413 19 5% 0% 5% 42% 32% 11%
2502441 270 1% 0% 11% 39% 41% 4%
2017 2502441 293 1% 0% 13% 47% 23% 13%
2016 2502441 262 2% 0% 16% 38% 39% 5%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2502441 225 3% 0% 16% 40% 34% 8%
2014 2502441 203 1% 1% 14% 42% 32% 9%
2013 2502441 263 3% 1% 23% 50% 15% 7%
2012 2502441 218 3% 1% 34% 37% 21% 4%
2011 2502441 154 4% 1% 36% 27% 29% 3%