Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2019 261 70% 77% 10%
2018 343 76% 85% 11%
2017 334 73% 85% 14%
2016 327 72% 81% 12%
2015 342 77% 87% 11%
2014 296 70% 80% 13%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuaciķ hi ha les dades desglossades segons el pla en quč estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2019 7000414 23
  70%
  76%
  9%
7000413 20
  100%
  100%
  0%
2502441 218
  67%
  75%
  11%
2018 7000414 18
  67%
  75%
  11%
7000413 21
  86%
  95%
  10%
2502441 265
  75%
  85%
  11%
2017 2502441 285
  72%
  85%
  15%
2016 2502441 286
  71%
  81%
  12%
2015 2502441 299
  77%
  87%
  11%
2014 2502441 256
  67%
  78%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2019 7000414 23 4% 0% 13% 52% 22% 9%
7000413 20 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2502441 218 1% 0% 17% 50% 22% 11%
2018 7000414 18 22% 0% 17% 28% 22% 11%
7000413 21 10% 10% 43% 24% 5% 10%
2502441 265 2% 1% 21% 51% 14% 11%
2017 2502441 285 0% 1% 14% 57% 12% 15%
2016 2502441 286 0% 1% 13% 57% 16% 12%
2015 2502441 299 1% 1% 25% 51% 12% 11%
2014 2502441 256 1% 0% 19% 47% 19% 14%